Codziennie nowe ćwiczenia! › RozgrzewkaSprawność fizycznaTechnikaTaktykaGryTreningi bramkarskieStałe fragmenty gry
30 maja 2024, 19:14
 • Panel użytkownika

  Nie masz jeszcze wykupionego abonamentu z dostępem do ćwiczeń treningowych. Wykup abonament

  Ćwiczenia

  Więcej ćwiczeń

  Partner główny

  Nasi partnerzy

  Codziennie nowe ćwiczenia

  Polecamy

  LEGENDA DO ĆWICZEŃ

 • ĆWICZENIE: Staże dla trenerów

  Agencja Marketingu Sportowego firma Max-Sports, którą prowadzi Rafał Nocoń rozpoczyna realizację unijnego projektu polegającego na organizacji 50 staży dla młodych trenerów zajmujących się szkoleniem dzieci i młodzieży. Staże trwają 2 tygodnie i są organizowane w Hannoverze 96, Boltonie, Helsinborgu i Zlinie. Więcej informacji o projekcie prezentujemy w rozwinięciu.

  Staże dla trenerów piłki nożnej

  Zapraszamy do udziału w jednym z największych projektów stażowych dla trenerów piłki nożnej, realizowanych w ostatnich latach w Polsce. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z unijnego programu Leonardo da Vinci, od października 2012 do końca 2013 roku zorganizowanie zostanie 50 staży trenerskich. Długość stażu to 2 tygodnie, cały koszt pobytu jest pokrywany ze środków programu, dla uczestników pobyt jest bezpłatny. Staże odbywają się w grupach, uczestnicy mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie i materiały szkoleniowe. Uczestnicy samodzielnie organizują podróż na miejsce odbywania stażu, po powrocie i spełnieniu warunków wymienionych w umowie o staż mogą otrzymać zwrot poniesionych kosztów podróży.

   Warunki udziału w projekcie

  1. Projekt staży jest przeznaczony dla osób które:

  a) są obywatelami Polski,

  b) posiadają formalne uprawnienia do pracy w zawodzie trenera piłki nożnej,

  c) pracują w klubie sportowym trenując dzieci lub młodzież lub poszukują takiej pracy,

  d) nie były wcześniej beneficjentami Programu Leonardo Da Vinci w zakresie odbywania praktyk zagranicznych PLM,

  e) znają język roboczy stażu w stopniu co najmniej komunikatywnym,

  f) nie były karane i nie toczy się przeciwko nim w momencie kwalifikowania postępowanie karne,

  2. Przed wyjazdem na staż osoba zakwalifikowana podpisuje z instytucją wysyłającą umowę o staż. Odmowa jej podpisania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

  3. Każda zakwalifikowana osoba zobowiązana jest w ramach zaplanowanych działań projektowych do odbycia 2 –tygodniowego stażu w jednym z klubów goszczących.

  4. Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie jest możliwa bez konsekwencji, przed podpisaniem umowy o staż.

  Więcej informacji na:
  Agencja Marketingu Sportowego  MAX-SPORTS
  Sports Management Consultancy
  www.max-sports.pl
  e-mail: sport@max-tool.pl
  tel. +48 506 024205
  fax. +48 77 5474875